Horizon3srm

3 Horizons

3 Horizons

Het 3-Horizon-model van McKinsey (The Alchemy of Growth) omvat drie horizons van groei en innovatie waarin bedrijven kunnen worden ingedeeld:

Het 3-Horizon-model

Horizon 1

Horizon 1 vertegenwoordigt de huidige core business van een bedrijf. Projecten in horizon 1 hebben betrekking op optimalisatie van de gehele keten van het (duurzaamheids-)proces bij de klant conform de best beschikbare techniek en inzichten tegen concurrerende/marktconforme voorwaarden. Denk hierbij aan procesoptimalisatie door bijvoorbeeld het wegnemen van stoorstoffen in reststromen of het indikken (verkleinen) van af te voeren volumes.

Horizon 1 vertegenwoordigt de huidige core business

Horizon 2

Horizon 2 heeft betrekking op opkomende technieken in bedrijven die, op termijn, een nieuwe core business kunnen worden. Het betreft nieuwe en bestaande technieken die productierijp zijn, maar nog geen common business. Denk hierbij bijvoorbeeld aan initiatieven van urban mining en plastic-to-oils.

Horizon 2 heeft betrekking op opkomende technieken

Horizon 3

Horizon 3 heeft betrekking op nieuwe ontwikkelingen die nog een nader groeitraject behoeven om klaar te zijn voor toetreding in de markt, veelal in samenwerking met kennisinstellingen en/of start-ups. Het zijn innovatieve, vaak disruptieve ontwikkelingen met langere termijn horizon vanuit bijvoorbeeld veranderende wet- en regelgeving of duurzaamheidsambities.

Horizon 3 heeft betrekking op nieuwe ontwikkelingen

Horizon 3 SRM is in staat om u te ondersteunen in alle drie de horizons vanuit onze opgebouwde kennis en ervaring en uitgebreide netwerk.