Horizon3srm

De duurzaamheidsreis vraagt om nieuwe kennis en kunde met daadkracht.
IBI² combineert al deze aspecten.

Horizon 3 SRM is partner van IBI² (Institute for Sustainable Transitions & Biomimicry Innovations) | Aanjager van de duurzaamheidsreis en transitie.

Horizon 3 SRM is trotse partner van het IBI² netwerk. IBI² is aanjager van concrete duurzaamheidstrajecten die economisch hout snijden en geld opleveren, naast een CO2 neutrale voetafdruk. Horizon 3 SRM verbindt de kennis en kunde op het gebied van groot-industriële afvalstromen (chemische en diverse andere) met de bio-based en commerciële benaderingswijze van IBI² om zo de toekomst in een snel tempo duurzaam veilig te stellen.

Bedrijven verduurzamen |
Hoe doen we dat?

Duurzaamheid is niet weg te denken uit de huidige maatschappij en de wetgeving die iedere dag steeds een stukje dichterbij een groene toekomst komt.

IBI² slaat de handen in een met Horizon 3 SRM om businessmodellen duurzaam te ontsluiten en winstgevend te maken. Daarbij hanteren we de basisprincipes van de natuur. Die zijn overigens breder dan bio-based alleen.

Onze overtuiging is dat alle menselijke technologieën natuurprincipes kunnen omarmen en daarom gezond kunnen worden. Deze filosofie en overtuiging start met het realiseren dat we nu slechts 10% product maken en 90% afval, vervuiling, en reststromen. Tijdens productie, tijdens consumptie, en aan het einde van levenscycli zijn er allemaal reststromen. Meestal in de vorm van afval of vervuiling. Dat kan radicaal anders.

Het onontbeerlijke geheim van de natuur | Biomimicry en de winst voor het bedrijfsleven

Zodra we risico’s, kosten en opbrengsten delen tussen de eigenaren en gebruikers van de stromen, ontstaan grote voordelen voor iedereen. Het systeem (de economie) kan zo gezond groeien. Hoe doet Biomimicry dat? Alles kan inmiddels lokaal worden geproduceerd. Er zijn 1000+ opties voor gezonde innovatie binnen bestaande bedrijven en start-ups. Het wordt nog mooier als we beseffen dat we pas 20% van alle natuurstrategieën gebruiken. Dat betekent 80% kans voor innovatie.

Waarom zouden we genoegen nemen met toxisch asfalt als we met wegen ook water kunnen zuiveren? Zoals er ook al tapijt is dat de binnenlucht zuivert. Waarom beperken we ons tot beton als we met twee simpele membranen van een bestaande sick-building een gezond gebouw kunnen maken, dat van energie kan worden voorzien dankzij zwaartekracht (de druk van het dak) en piezo-elektronica? Lokale energie en met minimaal materiaal. Waarom houden we het gasveld in Groningen open en zijn we slaaf van de mondiale geopolitiek als we simpelweg warmtewisselaars kunnen plaatsen in de damwanden van alle kanalen en rivierhavens voor lokale energie?

Daarom hebben IBI² en Arcadis met het grotere consortium Rhombus Sustainable het volgende gedaan in de Limburgse binnenhavens.  Wij hebben de Biomimicry ontwerplens gecombineerd met de 17 SDG’s – de Sustainable Development Goals van de VN. Een kwalitatieve nulmeting per bedrijf gaf snel inzicht in wat er speelde aan problemen en wat er beschikbaar was aan oplossingen. De samenvoeging van stromen gaf een helder transitiepad. De kwalitatieve metingen zetten we ook om in kwantitatieve berekeningen om te voorkomen dat we in nieuwe valkuilen trappen. Meten is immers belangrijk voor de bedrijven in de havens. Want de SDG’s zijn nu langzamerhand verplicht aan het worden door strengere wet- en regelgeving. Tevens is het verbod op greenwashing helder en de controle daarop steeds scherper.  We hebben mondiaal nog 7 jaar tot 2030 om de transitie naar een gezonde, eerlijke leefomgeving te laten slagen. En dat betekent ook dat ESG-rapportage (Environmental & Social Governance) nu verplicht is gesteld voor veel EU-bedrijven. IBI² helpt bedrijven om in deze omslag de business modellen goed gereguleerd en winstgevend te krijgen. Met slimme oplossingen die we zo veel mogelijk uit de natuur halen en toepassen in bedrijven en organisaties.

De IBI² Futures Academy | Academie versnelt transitie met natuurprincipes

Na de succesvolle duurzame transitiepaden voor de binnenhavens van Nederland, stoomt het Venlose IBI² snel door naar andere sectoren en gebiedstransformaties. IBI² is het Instituut voor Sustainable Transitions & Biomimicry Innovations. De partij die de Nederlandse duurzaamheidstransitie al ruim 10 jaar aanjaagt. Wij vinden het tijd dat iedereen de snelheid van de duurzaamheidsreis opvoert. Voordat je het weet is het 2030.

Lancering (duurzame)
IBI² Futures Academy

Op 21 april heeft IBI² de nieuwe IBI² Futures Academy geopend. Deze academie biedt trainingen aan op het gebied van de LOHAS-consument, Blue Economy en Biomimicry, Biodesign en Bionic voor bedrijven, gemeenten, provincies en scholen (HBO en universiteit).

Elk bedrijf, elke overheid en burger opereert in een omgeving. De puinhoop die we ervan gemaakt hebben kunnen we ombuigen naar een schone toekomst, want gelukkig kan het anders. Alle seinen staan nu op groen voor een langzamere opwarming van de aarde, het terugdringen van microplastics en giftige stoffen, en bio-circulariteit. Ons doel? Een gezonde burger in een gezonde organisatie in een gezonde omgeving. En het leuke is, de natuur geeft hiervoor alle inspiratie en principes.

Ook inspiratie nodig om te kijken waar jouw bedrijf de goede stappen kan maken? Iedereen is van harte welkom bij onze IBI² Futures Academy. Klik hier voor meer informatie over de diverse trainingen.  

Horizon 3 SRM is able to support you in all three horizons from our accumulated knowledge and experience and extensive network.