Horizon3srm

Projecten

Chemische industrie | De uitdaging | De oplossing

Bij een van onze klanten uit de chemische industrie kregen we een vraag omtrent afvalwater. Van origine was het afvalwater van de klant, afkomstig uit hun productieproces, niet geschikt voor hun eigen of externe WWTP (waste water treatment plant). Analyse en gedegen onderzoek hielpen bij het vinden van de bron van de stoorstof. Doordat we een andere grondstof, die geen negatief effect heeft op het productieproces en de kosten (total cost of ownership), hebben toegepast is de stoorstof uit het afvalwater verdwenen. Daardoor kan deze stroom worden aangeboden voor verwerking op een eigen of externe WWTP in plaats van incineratie. Een belangrijk voordeel dat zorgt voor continuïteit.

Dit voorbeeld geeft inzicht in een Horizon 1 traject.

Voedingsmiddelenindustrie | De uitdaging | De oplossing

Een van onze klanten komt uit de voedingsmiddelenindustrie.

Deze producent van voedingsmiddelen laat zijn restproducten afhalen voor vergisting door een nabije vergistingsinstallatie. Dit loopt al jaren conform hun wensen. Ons onderzoek en de optimalisatie van processen met betrekking tot de afvoer van deze restproducten leverde hen een alternatieve route op. Deze wijze van afvoeren was financieel veel interessanter en nog een bijkomend voordeel is dat er nieuwe basischemicaliën worden geproduceerd die weer kunnen worden ingezet bij andere productieprocessen. Dit project is een voorbeeld van een van onze Horizon 2 trajecten. Voor meer informatie kun je kijken op www.chaincraft.nl (Chaincraft).

Waterzuivering | De uitdaging | De oplossing

Onze klant heeft een grote eigen waterzuivering die kritisch is voor haar bedrijfsprocessen. Door een externe bron (feedstock) wordt de biologie van deze waterzuivering ernstig verstoord waarbij de procescontinuïteit helaas in het geding komt. Door onze actieve open interactie met de klant en zeer nauwe samenwerking met CIMS/CIWS en andere partners zochten we naar tijdelijke alternatieven. Deze hebben we gevonden; een constructie in de vorm van een joint effort van alle partijen die de benodigde capaciteit leveren voor deze klant. Geen downtime in hun (productie)plant, geen verlies van focus op hun hoofdproces en bovendien een significante beperking van de externe kosten door de geboden totaaloplossing van Horizon 3 SRM en onze partners. Deze klant is een voorbeeld van een Horizon 1 traject.

De start-up die een fabriek wil bouwen | De uitdaging | De oplossing

Een start-up klant, die onderdeel is van een groter consortium, overweegt een nieuwe fabriek te bouwen voor de verwerking van restfracties van diverse afvalstoffen. Ze beschikken over een state of the art techniek, veel operationele kennis en trading capaciteiten voor een product dat af is en dat bovendien ready to produce is. Horizon 3 SRM faciliteert de feedstock waarbij we onze jarenlange kennis en expertise goed benutten voor het sourcen van de benodigde grondstoffen vanuit de afvalmarkt. De klant krijgt de hoogwaardige kwaliteit die ze zoeken, ook nog tegen de juiste condities op het juiste moment. Zo kunnen ze de fabriek en productie benutten en opstarten.

Dit is een voorbeeld van een bedrijf dat door de hele keten en het hele proces door ons wordt begeleid. Een typische Horizon 1-3 casus dus.

Oplossingen en resultaten

Bel of mail ons en deel jouw afvaluitdaging